Energetika sahəsində qiymətlər bu yolla müəyyən ediləcək
18-09-2023, 12:29
7 305

Energetika sahəsində qiymətlər bu yolla müəyyən ediləcək

Azərbaycanda energetika sahəsində fəaliyyətin bazar münasibətləri və azad rəqabət əsasında qurulması prinsipləri müəyyən edilir.
Bununla bağlı “Energetika haqqında” yeni qanun layihəsində qeyd olunub.
Qanun layihəsinə əsasən, energetika sahəsində fəaliyyətin bazar münasibətləri və azad rəqabət əsasında qurulması aşağıdakılar vasitəsilə təmin edilir:
- dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlər istisna olmaqla, energetika sahəsində malların, işlərin, xidmətlərin qiymətlərinin tələb-təklif əsasında formalaşdırılması;
- qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, energetika subyektlərinin fəaliyyətinə dövlət tərəfindən müdaxilə edilməməsi;
- energetika subyektləri arasında, habelə energetika subyektləri ilə enerji istehlakçıları arasında münasibətlərin müqavilə əsasında tənzimlənməsi;
- energetika sahəsində inhisarçılığın yaranmasına, rəqabətin digər şəkildə məhdudlaşdırılmasına və (və ya) haqsız rəqabətə qarşı tədbirlər görülməsi.
- Energetika sahəsində təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyət sahələri “Təbii inhisarlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilir və həmin Qanuna uyğun olaraq həyata keçirilir.

Oxşar xəbərlər